کود مایع


کمی صبر کنید...

کود مایع سرکه چوب مدل wood vinegar حجم 4000 میلی لیتر

1,625,000 تومان

تولید کود مایع صد در صد اورگانیک و گیاهی سرکه چوب در فرایند چهار مرحله ای تصفیه و پالایش انجام میشود. کاربردهای بسیاری در گیاهان زینتی و آپارتمانی و همچنین در گلخانه ها دارد.و تغییری شگرف در پرورش و نگهداری و رشد گیاهان را در بر داشته و کاربردهایی بی نظیری دارد از جمله : -تقویت و رشد سریع ؛ غنی سازی خاک ؛ جلوگیری از بروز آفات , قارچ -از بین بردن انواع افات -قابلیت اسپری جهت از بین بردن شپشک -تنظیم PH ,و جذب عناصر غذایی -تحریک فعالیت ریشه -بهینه سازی , حاصلخیزی و زهکشی خاک و تقویت میکروارگانیسم های مفید خاک -تسریع سرعت سازگاری قلمه و نشا - غذای گلهای زینتی و تزیینی و افزایش متوسط عمر آنها تا 10 روز -تولید شده در خلاء


کود مایع سرکه چوب مدل wood vinegar حجم 1000 میلی لیتر

455,000 تومان

تولید کود مایع صد در صد اورگانیک و گیاهی سرکه چوب در فرایند چهار مرحله ای تصفیه و پالایش انجام میشود. کاربردهای بسیاری در گیاهان زینتی و آپارتمانی و همچنین در گلخانه ها دارد.و تغییری شگرف در پرورش و نگهداری و رشد گیاهان را در بر داشته و کاربردهایی بی نظیری دارد از جمله : -تقویت و رشد سریع ؛ غنی سازی خاک ؛ جلوگیری از بروز آفات , قارچ -از بین بردن انواع افات -قابلیت اسپری جهت از بین بردن شپشک -تنظیم PH ,و جذب عناصر غذایی -تحریک فعالیت ریشه -بهینه سازی , حاصلخیزی و زهکشی خاک و تقویت میکروارگانیسم های مفید خاک -تسریع سرعت سازگاری قلمه و نشا - غذای گلهای زینتی و تزیینی و افزایش متوسط عمر آنها تا 10 روز -تولید شده در خلاء


کود مایع سرکه چوب مدل wood vinegar حجم 100 میلی لیتر

100,000 تومان

تولید کود مایع صد در صد اورگانیک و گیاهی سرکه چوب در فرایند چهار مرحله ای تصفیه و پالایش انجام میشود. کاربردهای بسیاری در گیاهان زینتی و آپارتمانی و همچنین در گلخانه ها دارد.و تغییری شگرف در پرورش و نگهداری و رشد گیاهان را در بر داشته و کاربردهایی بی نظیری دارد از جمله : -تقویت و رشد سریع ؛ غنی سازی خاک ؛ جلوگیری از بروز آفات , قارچ -از بین بردن انواع افات -قابلیت اسپری جهت از بین بردن شپشک -تنظیم PH ,و جذب عناصر غذایی -تحریک فعالیت ریشه -بهینه سازی , حاصلخیزی و زهکشی خاک و تقویت میکروارگانیسم های مفید خاک -تسریع سرعت سازگاری قلمه و نشا - غذای گلهای زینتی و تزیینی و افزایش متوسط عمر آنها تا 10 روز -تولید شده در خلاء


دسته‌بندی